Fakta om prosjektet

Spesielt strekningen Ler-Lundamo har vært svært utsatt for alvorlige ulykker. Vi bygger en mer trafikksikker og samfunnsnyttig vei. Den nye veien vil ha to tunneler, fire felt og en fartsgrense på 110 km/t.