Konsekvensutredning for E6 Gyllan-Kvål

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Nå legges konsekvensutredning med Nye Veiers anbefaling om hvilken trasé som bør bygges ut på høring. Frist for å gi innspill var 29.05.22. Under finnes alle rapporter knyttet til konsekvensutredningen.

Du kan gi dine innspill i medvirkningsportalen for E6 Gyllan-Kvål, på epost til arkivtrd@nyeveier.no eller som brev til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim.
Fristen for innspill var 29.05.2022