Kontaktinformasjon E6 Gyllan - Kvål

Nye Veier:

Prosjektsjef E6 Gyllan-Kvål: Lars Bjørgård, mobil 907 60 929

Kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Linn Herredsvela, mobil 995 17 661

Utbyggingsdirektør: Johan Arnt Vatnan, mobil 922 51 113


Besøksadresse:

Sluppenveien 17b, 7037 Trondheim