E6 Korporalsbrua – Gyllan

E6 fra Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune til Gyllan i Melhus kommune er under planlegging. Veistrekningen er 16 km og skal i hovedsak bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Tidspunkt for byggestart er usikkert, men sannsynligvis etter 2025.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
16
km
110
km/t
4
felt