E6 Korporalsbrua – Gyllan

E6 fra Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune til Gyllan i Melhus kommune er under planlegging. Strekningen er ca. 12 km lang, og veistandard og fartsgrense skal avklares gjennom planarbeidet. Tidspunkt for byggestart er usikkert, men sannsynligvis etter 2027.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo