E6 Korporalsbrua – Gyllan

E6 fra Korporalsbrua i Midtre Gauldal kommune til Gyllan i Melhus kommune er under planlegging. Strekningen er ca. 12 km lang, og veistandard og fartsgrense skal avklares gjennom planarbeidet.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo