Fakta om E6 Korporalsbrua – Gyllan

Ny vei vil få nytt tunnelløp ved Støren, slik at det blir to paralelle tunnelløp og dermed en mer trafiksikker vei. Det bygges en ny bro over for sørgående trafikk over Gaula, og nytt kryss ved Prestteigen. En vesentlig del av strekningen vil bestå av fire felt og 110 km/t fartsgrense.