Kontaktinformasjon E6 Korporalsbrua – Gyllan

Nye Veier:

Prosjektsjef E6 Korporalsbrua-Gyllan: Lars Bjørgård, mobil 913 39 511

Kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Linn Herredsvela, mobil 995 17 661

Utbyggingsdirektør: Johan Arnt Vatnan, mobil 922 51 113


Besøksadresse:

Sluppenveien 17b, 7037 Trondheim