Planoppstart E6 Korporalsbrua - Gyllan

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Korporalsbrua til Gyllan i kommunene Midtre Gauldal og Melhus. Planprogrammet er ute til offentlig høring 16.12.22-03.02.23. I denne perioden kan alle som ønsker det, gi sine innspill til planprogrammet. På denne siden finner du planprogrammet med vedlegg.

Har du innspill til planprogrammet eller informasjon som Nye Veier kan ha nytte av i det videre planarbeidet, kan du sende det til én av disse kanalene: 

  • Altinn (for dem som er varslet via Altinn)
  • E-post: post@nyeveier.no 
  • Brev til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17B, 7037 Trondheim

Frist for å gi innspill er 03.02.23