Kontaktinformasjon E6 Kvål–Melhus

Nye Veier

Teknisk koordinator: Petter Angelsen, mobil 980 21 256 epost petter.angelsen@nyeveier.no

Seniorrådgiver teknologi: Ole Gunnar Sølberg, mobil 414 60 309 epost: ole.gunnar.solberg@nyeveier.no 

Prosjektsjef: Lars Bjørgård, mobil 913 39 511 epost lars.bjorgaard@nyeveier.no

Senior kommunikasjonsrådgiver: Linn Herredsvela, mobil 995 17 661 epost linn.herredsvela@nyeveier.no

Utbyggingsdirektør: Johan Arnt Vatnan, mobil 922 51 113 epost johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

 

 

Besøksadresse prosjektkontor

Løvsetvegen 4, 7224 Melhus