Kontaktinformasjon E6 Kvål–Melhus

Nye Veier 

Konstituert prosjektsjef: Ole Gunnar Sølberg, mobil 414 60 309 epost: ole.gunnar.solberg@nyeveier.no 

Assisterende utbyggingsdirektør: Lars Bjørgård, mobil 913 39 511 epost: lars.bjorgaard@nyeveier.no 

Senior kommunikasjonsrådgiver: Linn Herredsvela, mobil 995 17 661 epost linn.herredsvela@nyeveier.no

 

Besøksadresse prosjektkontor

Løvsetvegen 4, 7224 Melhus