Gårdbruket Nerkvål blir revet

Nå starter rivingen av Nerkvål gård. Litt lenger borte, ved bredden av Gaula, har gårdeier Elling Nideng bygget opp et helt nytt og moderne gårdsbruk.

Den 20. august 2018 signerte gårdeier Elling Nideng og Nye Veier en avtale om innløsning av gårdsbruket Nerkvål. Allerede dagen etter startet arbeidet med en ny gårdsvei. Denne uken setter Nye Veier i gang arbeidet med å rive gårdsbruket. Krevende plassforhold gjør at riving dessverre er nødvendig for å få plass til ny E6.

- Vi ønsker å takke for et godt samarbeid med Nideng gjennom grunnervervsprosessen. Det har vært en krevende prosess for begge parter. Da er det godt at vi har kommet frem til en avtale begge parter kan godta, sier projektleder for E6 Kvål-Melhus Petter Klungsøyr Angelsen i Nye Veier.

Elling Nideng og familien har allerede flyttet inn i sitt nye topp moderne gårdsbruk ved Gaula. Dermed kan prosessen med å rive Nerkvål sette i gang. Rivingen vil pågå fra denne uken og ut april måned.

Når rivingen er gjennomført, vil Nye Veier starte arbeidet med ny skjæring for E6 forbi Kvål. Dette vil føre til en del masse som vil bli benyttet som fylling for ny E6 litt lenger nord.

- Denne massetransporten vil foregå på anleggsveier og dermed ikke belaste vegnettet i området, forsikrer Angelsen.

Gjennomsnittstallet for daglig trafikkmengde (ÅDT) vil synke betraktelig når ny E6 står ferdig. Dette vil bedre trafikksikkerhet og bomiljøet i Kvål sentrum.

- Ny E6 forbi Kvål vil forbedre trafikksikkerheten for trafikantene vesentlig, samtidig som den trafikale situasjonen gjennom Kvål sentrum blir mye bedre, avslutter Angelsen.