Kortløypen ved Loddbekken stenges

På grunn av anleggsvirksomhet ved Loddbekken bru er kortløypen til turveien stengt i dette området.

Denne delen av turstien må stenges med hensyn til sikkerheten for turgåere og anleggsarbeidere. Kortløypen er stengt fra 14.04.20, og til bruarbeidene er ferdige.

Det er fortsatt mulig å gå stien ved Loddbekken. Langløypeveien, om kirken, er åpen og det er merket hvor du kan gå.

Nye Veier har vært i diaog med trimgruppen i Melhus idrettslag om stengning av turstien. Trimkassen, som tidligere stod nede mot Loddbekken, blir flyttet opp til trebrua.

Bilder