Nattarbeid på Øya og Hofstad

I uke 19 skal vi sette opp to midlertidige rundkjøringer langs eksisterende E6: en på Øya og en på Hofstad.

Arbeidet vil foregå natt til tirsdag 05.05 (fra 04.05 kl.22.00 til 05.05 kl.06.00) og natt til onsdag 06.05 (fra 05.05 kl. 22.00 til 06.05 kl. 06.00). Nordgående kjørefelt mellom Skjerdingstad bru og Melhus vil bli stengt i disse tidsrommene, og omkjøring vil bli via Melhusvegen. Dette vil bli skiltet. Sørgående felt er åpent som normalt.

Følgende arbeid vil bli gjort:

Natt til tirsdag 05.05 (starter mandag 04.05 kl. 22.00 og avslutter tirsdag 05.05 kl. 06.00)

- Vi legger kantstein i begge rundkjøringene
- Ved rundkjøring «Hofstad» skal en del av midtrekkeverket fjernes.
- Vi freser bort eksisterende veimerking og får på ny, midlertidig, veimerking
- Vi setter opp midlertidige skilt.

Natt til onsdag 06.05 (starter tirsdag 05.05 kl. 22 og avslutter onsdag 06.05 kl. 06.00)

- Vi ferdigstiller kantsteinen, støper og ferdigstiller oppsett av midlertidig skilt.   
- Avkjøringsrampen på Skjerdingstad bru stenges. Skal du til Hofstad industriområde, må du kjøre gjennom rundkjøring Hofstad. Dette vil være godt skiltet.

Stedansvarlig er Hannes Granlund, tel +47 903 63 817 

Rundkjøring Øya er plassert mellom Øya videregående skole og Skjerdingstad bru. Rundkjøring Hofstad er plassert like nord for eksisterende Hofstad tunnel. Se vedlagt kart. Begge rundkjøringene vil være der frem til ny E6 åpner i 2022.

 

Her kan du lese mer om hva hva slags endringer de midlertidige rundkjøringene medfører. 

Bilder