Nye Veier og Melhus kommune har signert samarbeidsavtale

Både Nye Veier og Melhus kommune har det samme målet: å få en god, effektiv og trafikksikker E6 gjennom Melhus. Samarbeidet er nå formalisert i en kontrakt.

Alle veier går gjennom en kommune. Når Nye Veier nå bygger ny E6 fra Kvål til Melhus sentrum ser man at det er flere ting som byggherre og kommune må samarbeide om. Det kan for eksempel være reguleringsarbeid, veibygging, ledningsanlegg og transport av masser. For å løse dette på en best mulig måte har Nye Veier og Melhus kommune signert en samarbeidsavtale.

– Det handler om å involvere hverandre, slik at vi kan jobbe mest mulig konstruktivt sammen, sier Lars Bjørgård, utbyggingssjef i Nye Veier.

Dette er den første kommunen i Norge hvor Nye Veier formaliserer samarbeidet på denne måten.

– Vi er glade for at det er Melhus kommune vi inngår den første avtalen med. De har hele tiden vært konstruktive og de har hatt effektive og gode planbehandlinger. Vi setter pris på det gode samarbeidet vi har hatt med dem så langt, og vi er veldig fornøyde med å ha signert denne avtalen, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier.

Også Melhus kommune er tilfreds med avtalen.

– Dette er en god samarbeidsavtale. Den gir oss forutsigbarhet og er et godt fundament for veibygging, sier Morten Bostad, kommunalsjef for plan og utvikling i Melhus kommune.

 

Samarbeidet mellom Nye Veier og Melhus kommune har hele tiden vært godt. Nå er det formalisert gjennom en kontrakt som skal gi begge parter forutsigbarhet i arbeidet med veiutbygging. Bak fra venstre: Varaordfører Stine Estenstad, ordfører Jorid Jagtøyen og prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan. Foran fra venstre: kommunalsjef Morten Bostad og utbyggingssjef Lars Bjørgård.