Trafikkomlegging på Øya og Hofstad

To nye, midlertidige, rundkjøringer på Øya og Hofstad medfører endring i kjøremønster samt for gående og syklende. Her kan du lese mer om hva som endres.

I uke 19 setter vi opp to midlertidige rundkjøringer på Øya og Hofstad. Det betyr at det blir endret kjøremønster i dette området frem til ny E6 åpner i 2022. Det blir også en ny midlertidig gang- og sykkelvei, og en ny adkomst til Hofstad industriområde.

Mer detaljer om hva som blir endret (se også vedlagt kart):

- Fra Melhusvegen 809 blir det en ny midlertidig gang- og sykkelvei. Den vil gå i skråningen til Melhusvegen, på venstresiden sett sør med hodet mot Hofstad industriområde. Den midlertidige gang- og sykkelveien følger eksisterende Melhusveg over Hofstad-tunnelen, forbi Hofstad industriområde, og går deretter ned til venstre og parallelt med eksisterende E6. Den går langs E6 frem til Skjeringstad bru, der den skrår opp til Melhusvegen igjen. Gang- og sykkeltrafikken vil bli adskilt med et midlertidig rekkverk. Se vedlagt kart over området der gang- og sykkelveien er markert i blå farge.

- Vi setter opp en midlertidig rundkjøring like nord for Hofstad-tunnelen. Derfra blir det en midlertidig vei opp til Melhusvegen, og et såkalt «T-kryss» etableres. Denne veien vil fungere som adkomst til Hofstad industriområde for de som kommer sørfra, fordi eksisterende rampe på Skjerdingstad bru vil bli stengt. Vi ber alle være oppmerksomme på at lastebiler til- og fra Hofstad industriområde benytter denne veien. Rundkjøring og midlertidig vei er markert i gult i vedlagt kart.

- Cirka 350 meter nord for Øya vgs. kommer den andre midlertidige rundkjøringen. Denne vil bli brukt som adkomstpunkt for anleggstrafikken samt som inn- og utfartsvei for beboerne øst for E6. Dette gjelder først og fremst de som bor omkring Kvålsvegen 16. Rundkjøringen er markert i gult på vedlagt kart.

- Skjerdingstad bru vil bli stengt på østsiden. Det vil derfor ikke være mulig å kjøre over broen (stengningen er markert i rødt på kartet). Den gule linjen i kartet viser inn- og utfartsvei for de som bor i området. 

Bilder