Vanlige roller i en uvanlig situasjon

Koronasituasjonen endrer ikke på roller og ansvar. – Tvert imot, det kommer heller frem hvor viktig det er at man etterlever disse rollene, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier Trøndelag.

Hele samfunnet blir påvirket av koronasituasjonen, også bygg- og anleggsbransjen. Det er imidlertid viktig å holde aktiviteten oppe der man kan. Anleggsarbeidet på Kvål-Melhus går derfor tilnærmet som normalt. Alle som jobber på anlegget følger naturligvis retningslinjene som er gitt av myndighetene for å unngå smittespredning. Mange av arbeidsoppgavene kan dessuten foregå uten nærkontakt med andre personer. Det er for eksempel bare én fører av maskiner, lastebiler osv. Situasjoner der flere medarbeidere kan være samlet, er når de skal skifte til arbeidstøy, i lunsjen og innkvartering av tilreisende personell. Alt dette virker å være ivaretatt av entreprenør Peab. Det ble bekreftet da representanter fra Nye Veier besøkte anlegget forrige uke.

– Det er flere grunner til at vi besøkte anlegget. Det er for å vise entreprenørene at vi er til stede. Dette er en tid der det er viktig å vise at vi som byggherre står ved vårt ansvar og våre oppgaver. Vi utøver vårt påse-ansvar og sjekker at kontraktsvilkår er oppfylt, sier Vatnan.

Prosjektdirektøren var på anlegget sammen med HMS-rådgiver Magne Johannessen og disiplinleder Ole Gunnar Sølberg. De besøkte Loddbekken, Hofstad, Skjerdingstad og Øya.

– Koronasituasjonen virker å være godt ivaretatt i Kvål-Melhus-prosjektet, sier Vatnan. 

Arbeidsoppgavene går som planlagt inntil videre. Dette kan endre seg, avhengig av blant annet myndighetenes reguleringer, tilgang på tilreisende personell osv.

 

Johan Arnt Vatnan ved Loddbekken, der bekken midlertidig er lagt i rør. Dette for at å ivareta bekkeløpet under byggingen av bru for nye kjørefelt. I området skal det komme midlertidige rundkjøringer i anleggsperioden i forbindelse med endring av Melhuskrysset.

(F.v.) Disiplinleder Ole Gunnar Sølberg og prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan var nylig på påse-besøk på Kvål-Melhus-prosjektet.

Bilder