E6 Kvithammar – Åsen

Nye Veier bygger ny E6 fra Kvithammar (Stjørdal kommune) til Åsen (Levanger kommune). Veistrekningen er ca. 19 km og bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Byggestart var i 2022, og planen er at hele strekningen er ferdig i 2027.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
19
km
110
km/t
4
felt
2027
Åpner