E6 Kvithammar – Åsen

Nye Veier bygger ny E6 fra Kvithammer (Stjørdal kommune) til Åsen (Levanger kommune). Veistrekningen er 19 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Byggestart er planlagt 2020/2021, og hele strekningen er ferdig 2025/2026.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
19
km
110
km/t
4
felt
2025/2026
Åpner