Kontaktinformasjon E6 Kvithammar - Åsen

Nye Veier:

Prosjektsjef: Lars Erik Moe, mobil 908 99 486, e-post: lars.erik.moe@nyeveier.no 

Teknisk ansvarlig (ansvar for planlegging/prosjektering og GEO-fag): Kari Charlotte Sellgren, mobil: 926 96 601, e-post: kari.charlotte.sellgren@nyeveier.no 

Teknisk ansvarlig (ansvar for utbygging, konstruksjon og tredjepart): Øystein Wiggen, mobil: 992 17 204, e-post: oystein.wiggen@nyeveier.no 

Grunnerverver: Eskil Haave Haugum. mobil 950 31 074, e-post: eskil.haugum@nyeveier.no 

Kommunikasjonsrådgiver: Henrik Kyte Assmann, mobil 920 35 520, e-post: Henrik.kyte.assmann@nyeveier.no 

Kommunikasjonsdirektør: Christian Altmann, mobil 909 68 541, e-post: christian.altmann@nyeveier.no 

Besøksadresse prosjektkontor:
Hæhre Entreprenør AS og Nye Veier
Anleggskontor E6 Kvithammar – Åsen
Vinnavegen 44
7512 Stjørdal

Besøksadresse Nye Veier i Trøndelag:
Sluppenvegen 17B, 7037 Trondheim

 

Hæhre Entreprenør:

Prosjektleder: Jonny Madsen, mobil: 950 88 648, e-post: Jonny.madsen@akh.no

Assisterende prosjektleder: Michael Øvrebø, mobil: 470 91 813, e-post: michael.ovrebo@akh.no

Delprosjektleder dagsone: John Arvid Nordstrøm, mobil: 411 94 694, e-post: John.nordstrom@akh.no

Delprosjektleder tunneldriving: Reidar Løvhaugen, mobil: 476 87 788, e-post: Reidar.lovhaugen@akh.no

Delprosjektleder konstruksjon: André Bakken, mobil: 930 34 705, epost: andre.bakken@akh.no.

Delprosjektleder tunnel etterarbeid: Jan Lima, mobil: 912 48 080, e-post: jan.lima@akh.no

Innkjøper: Jens Kristian Sørgaard, mobil 416 86 988, e-post: Jens.kristian.sorgaard@akh.no

Resepsjon, mobil: 400 00 536, e-post: re6kaa@akh.no

 

Adresse varemottak/lager
Hæhre Entreprenør AS
Lager Langstein kai
Riksvegen 1719
7510 Skatval