Kontaktinformasjon E6 Kvithammar - Åsen

Nye Veier:

Utbyggingsdirektør: Johan Arnt Vatnan, mobil 922 51 113

Prosjektsjef: Jørund Gullikstad, mobil 907 60 929

Teknisk koordinator: Lars Erik Moe, mobil 908 99 486

Seniorrådgiver teknologi: Håvard Bidtnes, mobil 913 99 349

Kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Linn Herredsvela, mobil 995 17 661

Besøksadresse:
Sluppenveien 17b 7037 Trondheim