Kontaktinformasjon E6 Kvithammar - Åsen

Nye Veier:

Prosjektsjef: Lars Erik Moe, mobil 908 99 486, e-post: lars.erik.moe@nyeveier.no 

Teknisk koordinator (ansvar for planlegging/prosjektering): Kari Charlotte Sellgren, mobil 926 96 601, e-post:
kari.charlotte.sellgren@nyeveier.no 

Teknisk koordinator (ansvar for utbygging/tredjepart): Øystein Wiggen, mobil 992 17 204, e-post: oystein.wiggen@nyeveier.no 

Grunnerverver: Eskil Haave Haugum. mobil 950 31 074, e-post: eskil.haugum@nyeveier.no 

Kommunikasjonsrådgiver: Henrik Kyte Assmann, mobil 920 35 520, e-post: Henrik.kyte.assmann@nyeveier.no 

Kommunikasjonsdirektør: Christian Altmann, mobil 909 68 541, e-post: christian.altmann@nyeveier.no 

Assisterende utbyggingsdirektør: Lars Bjørgård, mobil 913 39 511, e-post: lars.bjordgaard@nyeveier.no 

Besøksadresse:
Sluppenveien 17b 7037 Trondheim

 

Hæhre Entreprenør:

Prosjektleder: Jonny Madsen, mobil: 950 88 648, e-post: Jonny.madsen@akh.no

Delprosjektleder dagsone: John Arvid Nordstrøm, mobil: 411 94 694, e-post: John.nordstrom@akh.no

Delprosjektleder tunnel driving: Reidar Løvhaugen, mobil: 476 87 788, e-post: Reidar.lovhaugen@akh.no

Innkjøper: Jens Kristian Sørgaard, mobil 416 86 988, e-post: Jens.kristian.sorgaard@akh.no


Adresse prosjektkontor
Hæhre Entreprenør AS
Anleggskontor E6 Kvithammar-Åsen
Vinnavegen 44
7512 Stjørdal

Adresse varemottak/lager
Hæhre Entreprenør AS
Lager Langstein kai
Riksvegen 1719
7510 Skatval