Har startet arbeidet med Åstunnelen

Onsdag 12. oktober gikk første salve, og dermed startskuddet for byggingen av Åstunnelen. E6-prosjektet Kvithammar – Åsen er med dette i rute med de to lengste tunnelene på strekningen.

Her bores det for første tunnelsalve på Åstunnelen. Dette skal bli nordgående løp.

 

Nye Veier og totalentreprenør Hæhre Entreprenør AS er godt i gang med å bygge ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal til Åsen i Levanger. Strekningen er 19 km lang, hvorav 12 er i tunnel. Onsdag forrige uke startet prosjektet arbeidet med Åstunnelen. Fra før av har de drevet nesten 5000 meter i Forbordsfjelltunnelen, noe som utgjør ca. 40 prosent av de to løpene på denne tunnelen.

– Med dette er vi i rute med de to lengste tunnelene i prosjektet, sier prosjektsjef for E6 Kvithammar-Åsen, Lars Erik Moe.

To års arbeid
Åstunnelen blir ca. 2,1 km lang, og det skal sprenges ut omtrent 350.000 kubikk med fjell. Tunnelen vil få to separate tunnelløp, som begge blir 9,5 meter brede. Planen er å drive tunnelen fra nordsiden, dvs. fra Vassmarka, hvor trafikken nylig har blitt lagt om for å tilrettelegge for sikker drift uten unødig påvirkning for trafikantene. De store mengdene tunnelstein skal brukes til å bl.a. bygge opp det som skal bli fremtidig næringsområde i Vassmarka. Forventet drivetid er fra oktober 2022 til august 2024, og det vil være inntil 50 fagarbeidere i daglig arbeid knyttet til tunneldrifta.


Tunnelpåhugget er ferdig fjellsikret og det er klart for å starte borearbeidet.


Krevende oppstartsfase
Oppstartsfasen i Åstunnelen vil være krevende fordi det er restriksjoner knyttet til overliggende grunnforhold/løsmasser og til jernbanen.

– Når tunnelarbeidet, etter planen, passerer under jernbanen rundt årsskiftet 2022/2023, vil tempoet settes opp til mer normal «marsjfart», sier Moe.

Arbeidene vil pågå døgnet rundt mandag-fredag, med noe reduserte arbeidstider på helg. Det kan forventes to til fire salver i døgnet. For de som ønsker nærmere info/varsel om hver enkelt salve, anbefales det å melde seg på varslingstjenesten Nabovarsling.no.

Informasjonsmøte på nyåret
Det planlegges med systematisk forinjeksjon i store deler av tunnelen. Dette innebærer at det skal sprøytes inn tetningsmasse i berget for å redusere innlekkasjen av grunnvann. Dette sørger for at poretrykket opprettholdes, og at en unngår setningsskader på bygninger.

Nye Veier og Hæhre planlegger å arrangere et åpent informasjonsmøte for berørte naboer og andre interesserte i starten av 2023, noe som er i god tid før arbeidet nærmer seg bebyggelse. Dette er for å informere om tunneldriften, hvordan naboer blir berørt og svare på ev. spørsmål rundt dette arbeidet. Mer informasjon om møtet kommer etter hvert.

 


Slik ser det ut etter de første tunnelsalvene på Åstunnelen, ca. 3 meter inn i fjellet.

Bilder