E6 Nedgård - Berkåk

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Nedgård til Berkåk i Rennebu kommune. Strekningen er en del av det tidligere prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene. Etter at Nye Veier avsluttet samarbeidet med entreprenørselskapet FCC Construcción S.A. i september 2021 ble Ulsberg-Vindåsliene delt i to entrepriser: Nedgård-Berkåk og Berkåk-Vindåsliene. Strekningen E6 Nedgård-Berkåk er 16 km lang og det legges opp til delvis firefelts vei med 110 km/t og 2/3-felts vei med 90 km/t.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo