E6 Nedgård - Berkåk

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Nedgård til Berkåk i Rennebu kommune. Strekningen er 16 km lang og det legges opp til delvis firefelts vei med 110 km/t og 2/3-felts vei med 90 km/t.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo