E6 Nedgård (Åshuset) - Toset

Nye Veier skal bygge ny E6 på strekningen Nedgård - Berkåk. Det ønskes å gjøre en optimalisering av den søndre delen av strekningen, Nedgård - Toset, som ligger i Rennebu kommune. Det varsles derfor oppstart av ny reguleringsplan med høring av planprogram. Fristen for å gi innspill var 18.03.2022.

Hold deg oppdatert