E6 Nedgård - Toset

Nye Veier har utarbeidet forslag til reguleringsplan for E6 Nedgård – Toset i Rennebu kommune. Strekningen er ca. 10 km lang, og er en forlengelse i sør av strekningen E6 Ulsberg – Vindåsliene. Det er utarbeidet reguleringsplan for to separate alternativer. Alternativ øst og alternativ vest. Nye Veier anbefaler at alternativ vest vedtas av kommunen, og legges til grunn for utbyggingen.

Plandokumentene finner du på Rennebu kommune sin hjemmeside her.

Innspill til planforslaget kan gjøres via medvirkningsportalen som du finner ved å bruke knappene nedenfor, eller ved å gå inn på Rennebu kommune sin hjemmeside her. Høringsfrist er 12. februar 2023.

Hvorfor komme med innspill?

Ny E6 fra Nedgård til Toset vil påvirke omgivelsene, både under bygging og når anlegget blir satt i drift. Kommunestyret i Rennebu skal vedta ett av alternativene. Mottatte innspill vil påvirke Kommunestyrets valg. Vi oppfordrer derfor alle som har synspunkter om alternativene om å sende innspill.

Offentlige myndigheter, kommuner, næringsliv, organisasjoner og andre interessenter kan gi sine innspill, også privatpersoner.

Vi ønsker tilbakemeldinger på

  • Presenterte tekniske løsninger
  • Vurdering av konsekvenser og avbøtende tiltak
  • Faktiske opplysninger
  • Eventuelle faktafeil
Informasjonsmøte og kontordag

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte og åpen kontordag i høringsperioden. Til åpen kontordag må du bestille tid på forhånd. Dette gjøres ved å sende epost til Nye Veier ved Siri Hegre eller SMS til mobilnr 993 57 353 

Informasjonsmøte:

Sted

Adresse

Dato

Klokkeslett

Rennebuhallen (Kultursalen), Berkåk

Myrveien 5, 7391 Rennebu

24. januar

18:00-20:00

Åpne kontordager:

Sted

Adresse

Dato

Klokkeslett

Rådhuset, Berkåk

Myrveien 1, 7391 Rennebu

25. januar

09:00-16:00

Ofte stilte spørsmål