Fakta om E6 Nedgård - Berkåk

Nye Veier skulle opprinnelig bygge ny E6 fra Vindåsliene og sørover til Ulsberg. I optimaliseringsfasen ble det lansert en ny trasé som gikk videre til Nedgård, og innebar et nytt kryss mellom E6 og rv. 3. Dette forslaget ble lagt til sides da det viste seg å bli for kostbart. Traséforslaget ble imidlertid aktuelt igjen da Samferdselsdepartementet overførte strekningen Nedgård-Ulsberg til Nye Veier i september 2021. Nye Veier vil nå utrede to alternativer for denne strekningen.

Nye Veier avsluttet samarbeidet med entreprenørselskapet FCC Construcción S.A. i september 2021 da det ble tydelig at de ikke kunne bygge veien til avtalt pris. Nye Veier har jobbet med ny kontraktsstrategi og besluttet å dele prosjektet i to entrepriser. Konkurransen om E6 Berkåk-Vindåsliene vil bli lyst ut først. E6 Nedgård-Berkåk vil bli lyst ut når reguleringen er på plass.  

Planen er å starte byggingen av ny E6 fra Nedgård til Berkåk i løpet av 2023 og åpne veien for trafikk i 2026.