Kontaktinformasjon E6 Nedgård - Berkåk

Nye Veier:

Prosjektleder plan: Jan Olav Sivertsen, mobil 915 46 871

Prosjektutviklingssjef: Arild Mathisen, mobil 477 52 696

Grunnerverver: Mona Husby, mobil 910 05 277 

Teknisk koordinator: Øystein Wiggen, mobil 992 17 204

Senior kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Linn Herredsvela, mobil 995 17 661