Om prosjektet E6 Ranheim - Værnes

E6 Ranheim–Værnes bygges som firefelts motorvei med doble tunnelløp. Den nye motorveien skal bygges samtidig som trafikken skal gå som normalt på dagens E6. Ferdig vei vil blant annet bestå av tre tunneler med doble tunnelløp, fem nye kryss og nye broer over flere vassdrag, der nye broer over Homla og Stjørdalselva er de største konstruksjonene.

Den nye firefelts veien med fartsgrense 110 km/t vil redusere reisetiden, øke trafikksikkerheten, gi bedre flyt i trafikken og bidra positivt til videre næringsutvikling i regionen.  

Nye Veier og totalentreprenør Acciona Construction ble i juli 2023 enige om at kontrakten på ny E6 mellom Ranheim og Værnes avsluttes. Sluttoppgjørsavtalen med Acciona ble signert 25. oktober 2023.

Nye Veier arbeider nå med konkurransegrunnlagetfor den første konkurranse som skal ut. Denne konkurranser gjelder ferdigstillelse av delstrekningen fra Ranheim til og med Svebergkrysset.

Framdriftsplan hovedaktiviteter
 • 7. september arrangerte Nye Veier markedsdialog med befaring for entreprenører som er aktuelle tilbydere i ny konkurranse
 • I løpet av høsten 2023 vil den første av flere konkurranser sendes ut i markedet
 • Det ert iverksatt tiltak for å tilbakeføre kjøremønstre på deler av strekningen i påvente av at ny entreprenør kommer på plass
 • Våren 2024 blir det etter planen signert avtale med ny totalentreprenør
 • Veiåpning nye E6 Ranheim - Værnes 2027
Fakta om prosjektet
 • 23 kilometer firefelts motorvei med midtdeler
 • 7,1 kilometer av strekningen er i tunnel:
  - Væretunnelen: 1,6 km
  - Stavsjøfjelltunnelen: 1,7 km
  - Helltunnelen: 3,8 km
 • Alle tunnelene får to løp, inkludert oppgradering av dagens tre en-løps tunneler. Dette vil både øke kapasiteten, bedre trafikksikkerheten betydelig og redusere behovet for omkjøring ved for eksempel ulykker og vedlikeholdsarbeid.
 • 5 nye toplanskryss
 • 3 nye motorveibroer
 • Mange nye overgangsbroer og underganger

Kontaktinformasjon

Prosjektsjef Magne Ramlo - epost Magne Ramlo

Seniorrådgiver vei Håvard Bidtnes - epost Håvard Bidtnes

Prosjektleder støy John Einar Kvaal - epost John Einar Kvaal

Senior kommunikasjonsrådgiver: Imi Vegge - epost Imi Vegge - mobil 468 38 007

Besøksadresse:

Prosjektkontoret på Svebergtunet, Stavsjøvegen 10, Hommelvik