E6 Selli – Asp

Strekningen ble flyttet til Nye Veier i Nasjonal transportplan 2022 – 2033.

Kontaktinfo