E6 Ulsberg – Vindåsliene

Nye Veier bygger ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune). Veistrekningen er 25km og skal i all hovedsak bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Byggestart er planlagt i 2021 og planen er at hele strekningen skal åpnes i 2025.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
25
km
110
km
4
felt
2025
åpner