Fakta om E6 Ulsberg – Vindåsliene

Den nye veien nord for Ulsberg legges øst for dagens E6 og bygges i hovedsak som fire felts motorvei utenom Berkåk, og med 110 km/t som fartsgrense. Traséen er 25 kilometer lang og går stort sett i jomfruelig terreng. Prosjektet omfatter to tunneler (1,3 km og 2 km), samt flere bruer og betongkonstruksjoner. Utbyggingen får stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet fordi den nye motorveien avløser en E6-strekning med lav standard og høy ulykkesrisiko.

Utbyggingen har en samlet prosjektkostnad på ca. 3,6 mrd. kroner inkl. mva.


Entreprenør: FCC Construcción S.A i samarbeid med Johs. J Syltern AS

Rådgiver: Rambøll Norge AS