Kontaktinformasjon E6 Ulsberg – Vindåsliene

Nye Veier:

Prosjektsjef E6 Ulsberg-Vindåsliene: Arild Mathisen, mobil 477 52 696

Seniorrådgiver teknologi: Tonje Romstad, mobil 966 25 350

Kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Linn Herredsvela, mobil 995 17 661

Utbyggingsdirektør: Johan Arnt Vatnan, mobil 922 51 113 


Johs. J Syltern AS:

Prosjektkoordinator: Halvor Bueng, mobil 992 87 784


Besøksadresse:

Løvsetvegen 4, 7224 Melhus