Kontaktinformasjon E6 Ulsberg – Vindåsliene

Nye Veier:

Prosjektdirektør: Johan Arnt Vatnan, mobil 922 51 113

Utbyggingssjef E6 Ulsberg-Vindåsliene: Lars Bjørgård, mobil 913 39 511

Prosjektleder E6 Ulsberg-Vindåsliene: Arild Mathisen, mobil 477 52 696

Kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Linn Herredsvela, mobil 995 17 661

Besøksadresse:

Løvsetvegen 4, 7224 Melhus