Kontaktinformasjon E6 Kvænangsfjellet

Konstituert prosjektsjef: Steinar Rask, mobil 476 16 808

Kommunikasjonsdirektør: Christian Altmann, mobil 909 68 541

Konstituert utbyggingsdirektør: Lars Bjørgård, mobil 913 39 511