Ringeriksporteføljen

Nye Veier overtok ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss i august 2021. Vi kaller prosjektene for Ringeriksporteføljen.

Kontaktinfo
 • Fakta om prosjektet

  Malmskriverveien 18, 1337 Sandvika

 • Ringeriksbanen og E16

  Malmskriverveien 18, 1337 Sandvika

 • E-post

  post@nyeveier.no

 • Telefon

  +47 479 72 727

Nøkkeltall

40 km
Jernbane
24 km
Vei

Nyheter