Anleggsfasen

Arbeidet med anleggene kan tidligst starte i løpet av 2024. Forutsetningen er langsiktig finansiering av prosjektet fra Stortinget.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo