Fakta om prosjektet

Ringeriksbanen er sammen med E16 fra Skaret til Hønefoss det største fellesprosjektet for vei og jernbane i Norge. Prosjektet vil knytte Hole og Ringerike sterkt sammen med bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo. Dette gir mange muligheter for blant annet lokalt næringsliv. Ringeriksbanen vil også korte ned reisetiden med Bergensbanen med nesten en time.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo