Arkeologiske registreringer og utgravinger

Ny E16 og Ringeriksbanen går gjennom en sentral del av eldre norsk historie. Her finnes det trolig mye informasjon om vår felles historie. Nye Veier har engasjert Arkeologisk museum ved Universitetet i Oslo til å gjennomføre registreringer og utgravinger. Arbeidet startet sommeren 2021, og det er allerede gjort interessante og betydelige funn på strekningen.