Kontaktpersoner for Ringeriksbanen og E16

Morten Klokkersveen, utbyggingsdirektør
Mobiltelefon: 416 10 640


Andreas Noreik Jansen, grunnerverv
Mobiltelefon: 452 70 642
E-post: andreas.jansen.noreik@nyeveier.no

Tor Nilsen, prosjektleder for planarbeidet
Mobiltelefon: 916 75 779
E-post: tor.nilsen@nyeveier.no