Grunnerverv

Grunneiere blir kontaktet i god tid. Det er ikke nødvendig for grunneiere å melde seg til Nye Veier for å bli en del av arbeidet. Har du spørsmål rundt dette arbeidet ta gjerne kontakt med oss. Nye Veier vil erverve eiendommer, som ligger i direkte berøring med vårt prosjekt. I noen tilfeller erverver Nye Veier boliger, fritidshus og andre eiendommer, som vil få store ulemper fra prosjektet.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo