Kontaktinformasjon E6 Gyllan - Kvål

Nye Veier:

Planprosessleder: Jan Olav Sivertsen, mobil 915 46 871

Senior kommunikasjonsrådgiver (pressekontakt): Linn Herredsvela, mobil 995 17 661

Konstituert utbyggingsdirektør: Lars Bjørgård, mobil 913 39 511


Besøksadresse:

Sluppenveien 17b, 7037 Trondheim