E6 Korporalsbrua – Gyllan

Nye Veier bygger ny E6 fra Korporalsbrua til Gyllan i Midtre Gauldal kommune. Veistrekningen er 16 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Mulig byggestart er 2023, og hele strekningen kan da åpnes i 2027.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo
16
km
110
km/t
4
felt
2027
åpner