Trafikkinfo

Nye Veier har et helhetlig og varig ansvar for drift og vedlikehold av de riksveier vi har bygd. Drift og vedlikehold omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at veinettet skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk.

Vårt ansvar omfatter alle nødvendige tiltak for å opprettholde veiens og infrastrukturens funksjon og tekniske tilstand, og utbedringer som følge av tap av eller skade på veien eller infrastrukturen. Ansvaret omfatter også håndtering av alle forhold og hendelser som kan være til fare for eller påvirke trafikantene eller veiinfrastrukturen, slik som hærverk, ulykker, naturfare, naturhendelser, m.m, og å hindre eller begrense skade på veianleggets naboeiendommer og veiens omgivelser for øvrig.

Oppetid

Nye Veier har mål om 99,95 % oppetid på våre strekninger.

Nyttige lenker

Kontakt

Risa AS

Vår driftsentreprenør og kontakt for alle veistrekninger


Telefon:+47 51 79 13 00

E-post:post@risa.no

Nettside:https://risa.no/drift-vedlikehold/

Adresse:Postboks 14, Bjorlandsringen 99, 4367 Nærbø

Geir Gjervan

Senior kommunikasjonsrådgiver


Telefon:+47 908 79 108

E-post:geir.gjervan@nyeveier.no

Leder drift og trafikantnytte, Nye Veier

Magnus Johansen


E-post:magnus.johansen@nyeveier.no

Driftsansvarlig E18 Sørøst, Nye Veier

Dag Ødegård


Telefon:+47 907 78 946

E-post:dag.odegard@nyeveier.no

Driftsansvarlig E6 Innlandet, Nye Veier

Gaute Skinnehaugen


Telefon:+47 992 98 770

E-post:gaute.skinnehaugen@nyeveier.no

Informasjonsfilm

Hva skal du gjøre dersom det brenner i en tunnel?