Veistrekninger som er åpnet

– Vi bruker ganske mye midler på samferdsel, og det er bra, det gir investeringer for fremtiden. Men det er viktig å få mest mulig igjen for pengene. Der er Nye Veier gode. Det er fordi man har tenkt nytt, brukt nye løsninger og fått til bedre samarbeid.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide under åpningen av ny E6 mellom Kåterud og Brumunddal 1. juli 2020

Følgende veistrekninger er åpnet:

E6 Brumunddal - Moelv
Lengde: 12 kilometer.
Åpnet 26. oktober 2020, en måned før tiden
Les mer om prosjektet her.

E6 Kåterud - Brumunddal
Lengde: 18 kilometer.
Åpnet 1. juli 2020.
Les mer om prosjektet her.

E6 Kolomoen - Kåterud
Lengde: 12 kilometer.
Åpnet 8. oktober 2019.
Les mer om prosjektet her.

E18 Rugtvedt - Dørdal
Lengde: 16,5 kilometer.
Åpnet til avtalt tid 2. desember 2019.
Les mer om prosjektet her.

E18 Tvedestrand - Arendal
Lengde: 22 kilometer.
Åpnet 2. juli 2019, mer enn tre måneder tidligere enn planlagt.
Ler mer om prosjektet her.

E39 Mandal øst - Mandal by
Lengde: 14 kilometer.
Åpnet 22. desember 2021, mer enn seks måneder tidligere enn planlagt.
Les mer om prosjektet her.

E6 Kvål - Melhus
Lengde: 3 kilometer.
Åpnet 9. desember 2021. Delåpning. Total prosjektlengde er 7 kilometer.
Les mer om prosjektet her.