KONTAKT OSS

HENVENDELSER

Telefon: +47 479 72 727

E-post til Nye Veier: Post@nyeveier.no

 

ADRESSER

Hovedkontor
Tangen 76, 4608 Kristiansand

E39, Kristiansand-Sandnes
Svanedamsveien 10, 4621 Kristiansand

E18, Longum
Teknologiveien 11, 4846 Arendal

E-post til prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal: E18-T-A@nyeveier.no

E18, Rugtvedt
Herreveien 57, 3962 Stathelle

E6 Mjøsregionen
Vangsvegen 73, 2317 Hamar

E6 Trøndelag
Sluppenveien 17b, 7037 Trondheim

 

LEDELSE

Adm. direktør
Ingrid Dahl Hovland
ingrid.hovland@nyeveier.no

Dir. teknologi og utbyggingsstrategi
Anette Aanesland
anette.aanesland@nyeveier.no

Dir. kontrakt og anskaffelser
Bjørn Børseth
bjorn.borseth@nyeveier.no

Dir. planprosesser og samfunnskontakt
Finn Aasmund Hobbesland
finn-aasmund.hobbesland@nyeveier.no

Dir. økonomi, finans og virksomhetsstyring
Nils Ravnaas

Dir. HMSK og samfunnsansvar
Sigrid Hansen-Tangen
sigrid.hansen-tangen@nyeveier.no

HR-sjef
Asbjørn N. Aadnevig
asbjorn.aadnevig@nyeveier.no

Administrativ leder
Anita Langerak Mosfjell
anita.langerak.mosfjell@nyeveier.no

Kommunikasjonssjef og pressekontakt, hovedkontoret
Christian Altmann
909 68 541
christian.altmann@nyeveier.no

 

LEDELSE I UTBYGGINGSOMRÅDENE

E6 Mjøsregionen
Prosjektdirektør Øyvind Moshagen
 oyvind.moshagen@nyeveier.no

E18 Langangen-Grimstad
Prosjektdirektør Magne Ramlo
magne.ramlo@nyeveier.no

E6 Trøndelag
Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan
johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

E39 Kristiansand-Sandnes
Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas
asbjorn.heieraas@nyeveier.no

 

KOMMUNIKASJONSENHET

Kommunikasjonssjef og pressekontakt, hovedkontoret
Christian Altmann
909 68 541
christian.altmann@nyeveier.no

Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt, E6 Mjøsregionen
Rune Kjøs
915 17 254
rune.kjos@nyeveier.no

Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt, E18 Langangen-Grimstad
Imi Vegge
468 38 007
imi.vegge@nyeveier.no

Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt, E6 Trøndelag
Knut Hellerud
975 28 247
knut.hellerud@nyeveier.no

Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt, E39 Kristiansand – Sandnes
Nils Bernt Rinde
958 18 472
nils.rinde@nyeveier.no

VARSLING
Nye Veier har en prosedyre for varsling, og en fungerende varslingskanal.

 

Organisasjonsnummer
915 488 099

Navn/foretaksnavn
Nye Veier AS

 

Nye Veier er underlagt offentleglovas bestemmelser om dokumentoffentlighet. I Nye Veier sin nettbaserte offentlig journal kan interesserte søke i journal-opplysninger om brev og dokumenter som er sendt til eller fra virksomheten.

Kopi av dokumentene det ønskes innsyn i bestilles direkte fra den enkelte journalpost. Om det ønskes innsyn i flere saker samtidig, må det skrives dokumentreferanse på alle dokumenter. Deretter blir bestillingen behandlet som et innsynskrav med kortest mulig svarfrist. Den enkelte dagjournal er tilgjengelig i 6 måneder etter publisering, deretter blir den fjernet fra Nye Veier sin hjemmeside. Ta kontakt med arkiv post@nyeveier.no dersom du ønsker innsyn i journalopplysninger som går lenger tilbake i tid.

Offentlig journal 

Sist oppdatert: juni 27, 2017