VELKOMMEN TIL
NYE VEIER AS

NyeVeier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. NyeVeier vil være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

AKTUELT

KONTAKT OSS

Organisasjonsnummer
915 488 099

Navn/foretaksnavn
NYE VEIER AS

Adresse hovedkontor
Tangen 76
4608 Kristiansand

E18, avdeling Longum
Teknologiveien 11
4846 Arendal

E18, avdeling Rugtvedt
Herreveien 57
3960 Stathelle

E6 Mjøsregionen
Vangsvegen 73
2317 Hamar

 Telefon
+47 479 72 727

 

Adm. dir.
Ingrid Dahl Hovland

Dir. teknologi og utbyggingsstrategi
Anette Aanesland

Dir. kontrakt og anskaffelser
Bjørn Børseth

Dir. planprosesser og samfunnskontakt
Finn Aasmund Hobbesland

Dir. økonomi, finans og virksomhetsstyring
Nils Ravnaas

HR sjef
Asbjørn N. Aadnevig

Administrativ leder
Anita Langerak Mosfjell

 

NyeVeier er underlagt offentleglovas bestemmelser om dokumentoffentlighet.

 

I NyeVeier sin nettbaserte offentlig journal kan interesserte søke i journal-opplysninger om brev og dokumenter som er sendt til eller fra virksomheten.

 

Kopi av de dokumentene det ønskes innsyn i bestilles direkte fra den enkelte journalpost. Om det ønskes innsyn i flere saker samtidig, må det skrives dokumentreferanse på alle dokumenter. Deretter blir bestillingen behandlet som et innsynskrav med kortest mulig svarfrist.

 

Den enkelte dagjournal er tilgjengelig i 6 måneder etter publisering, deretter blir den fjernet fra NyeVeier sin hjemmeside. Ta kontakt med arkiv post@nyeveier.no dersom du ønsker innsyn i journalopplysninger som går lenger tilbake i tid.

Offentlig journal 

Sist oppdatert: oktober 4, 2016