VELKOMMEN TIL
NYE VEIER AS

Nye Veier AS er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier AS vil være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

VEIPROSJEKTENE

Oppstartsporteføljen til Nye Veier AS er inndelt følgende fire utbyggingsområder.

Veistrekningene:

E6 Trøndelag

 • E6 Ulsberg – Melhus
 • E6 Ranheim – Værnes
 • E6 Kvithammar – Åsen

E6 Mjøsregionen

 • E6 Kolomoen – Moelv
 • E6 Moelv – Biri
 • E6 Biri – Vingrom
 • E6 Vingrom – Ensby

E18 Langangen – Grimstad

 • E18 Langangen – Rugtvedt
 • E18 Rugtvedt – Dørdal
 • E18 Dørdal – Tvedestrand
 • E18 Tvedestrand – Arendal
 • E18 Arendal – Grimstad

E39 Kristiansand – Sandnes

 • E18/E38 Ytre Ringveg Kristiansand
 • E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst
 • E39 Mandal Øst – Vigeland
 • E39 Livold – Fardal
 • E39 Vigeland – Lyngdal Vest
 • E39 Lyngdal Vest – Sandnes

Nye Veier AS har vedtatt å bygge ut strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moelv, E39 Kristiansand Vest – Vigeland og E6 Trøndelag i første fase frem til 2019/2020.

Trykk her for å se Nye Veiers Youtube-kanal for nye videoer fra veistrekningene.

Trykk her for å se kunngjorte konkurranser (Ongoing public tenders)

Egne sider for veiprosjektene med utfyllende informasjon om fremdrift er under utarbeidelse, og vil bli publisert for de første prioriterte strekningene i løpet av kort tid.

NyeVeier-Kart_vORIGINAL_150dpi

AKTUELT

STYREMØTER

Offentliggjøring av informasjon

Denne oversikten oppdateres av Nye Veier i forbindelse med styremøtene. Nye Veier har som utgangspunkt at endelige avgjørelser/beslutninger i styresaker i hovedsak er offentlige, mens orienteringssaker normalt ikke er det. De vanlige unntaksregler (taushetsbelagte opplysninger mv) vil gjelde. Nye Veier velger i tillegg å gi tilgang til noen orienteringssaker som kunne vært unndratt offentlighet.

Neste styremøte er 18. april

Protokoller og offentlige styresaker

Styremøte 18. januar 2016 – Last ned styreprotokoll

Styremøte 26. februar 2016 – Last ned styreprotokoll

Styremøte 16. mars 2016 – Protokoll fra styremøte 2016-03

Styremøte 18. april 2016 – Protokoll fra styremøte 2016-04

Styremøte 11. mai 2016

Styremøte 8. juni 2016

Styremøte 26. august 2016

Styremøte 26. september 2016

Styremøte 24. oktober 2016

Styremøte 14. november 2016

Styremøte 20. desember 2016

KONFERANSER / EVENTS

Leverandørdag, 14. juni 2016

Nye Veier AS ønsker velkommen til Leverandørdag på Radisson Blue Airport Hotell på Gardermoen 14. juni 2016.

Se programmet og meld deg på ved å trykke her.

Leverandørdag, 17. februar 2016

Veiselskapet Nye Veier AS ønsker velkommen til Leverandørdagen på Park Inn hotell, Gardermoen den 17. februar 2016.

Les mer om dagen og last ned presentasjonene ved å trykke her.

Alle spørsmål vedrørende konkurransen må stilles i vårt konkurransegjennomføringsverktøy. Dette får dere tilgang til via kunngjøringene i Doffin/TED.

Supplier Conference,14 June 2016

Nye Veier AS would like to welcome you to the Supplier Conference at Radisson Blue Airport Hotel at Gardermoen on 14 June 2016.

Read more about the conference and sign up at this page.

Supplier Conference, 17th of February 2016

Welcome to Nye Veier’s Supplier Conference at the Park Inn Hotel, Oslo, Gardermoen on the 17th of February 2016.

Read more about the conference, and download the presentations on this page.

All questions regarding the qualification and tender offer is done through our procurement tool via Doffin / TED.

KARRIERE

Nye Veier AS etableres som en slank og effektiv byggherreorganisasjon med hovedkontor i Kristiansand. De neste 20 årene skal Nye Veier AS investere over 130 milliarder på samferdsel i Norge. For å nå målet om helhetlig og kostnadseffektiv planlegging, utbygging og drift & vedlikehold av trafikksikre hovedveier ser Nye Veier AS etter nytenkende, energiske og smarte hoder.

Mer informasjon om de enkelte stillinger og funksjoner finner du her: www.visindi.no og www.experis.no

Det er også mulig å sende en generell søknad til oss,- benytt da karriere@nyeveier.no

KONTAKT OSS

Organisasjonsnummer:
915 488 099

Navn/foretaksnavn:
NYE VEIER AS

Adresse:
Tangen 76
4608 Kristiansand

Fakturaadresse:
Nye Veier AS
Tangen 76
4608 Kristiansand
Telefon:
+47 479 72 727

Administrerende direktør:
Ingrid Dahl Hovland

Teknologi og utbyggingsdirektør:
Anette Aanesland

Direktør for kontrakt og anskaffelser:
Bjørn Børseth

Direktør for planprosesser og samfunnskontakt:
Finn Aasmund Hobbesland

Finansdirektør:
Nils Ravnaas

Direktør for HSEQ:
Lena Helene Dalen

Personaldirektør:
Tor Geir Engebretsen

Administrativ koordinator:
Cathrine Eysven Carlsen

 

Alle spørsmål relatert til de enkelte konkurransene må stilles via vårt konkurransegjennomføringsverktøy. Dette får dere tilgang til via kunngjøringene i Doffin/TED.