VELKOMMEN TIL
NYE VEIER AS

Nye Veier AS er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier AS vil være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

AKTUELT

STYREMØTER

Offentliggjøring av informasjon

Denne oversikten oppdateres av Nye Veier i forbindelse med styremøtene. Nye Veier har som utgangspunkt at endelige avgjørelser/beslutninger i styresaker i hovedsak er offentlige, mens orienteringssaker normalt ikke er det. De vanlige unntaksregler (taushetsbelagte opplysninger mv) vil gjelde. Nye Veier velger i tillegg å gi tilgang til noen orienteringssaker som kunne vært unndratt offentlighet.

Protokoller og offentlige styresaker

STYREMØTER:

Styremøte 18. januar 2016 – Last ned styreprotokoll

Styremøte 26. februar 2016 – Last ned styreprotokoll

Styremøte 16. mars 2016 – Protokoll fra styremøte 2016-03

Styremøte 18. april 2016 – Protokoll fra styremøte 2016-04

Styremøte 11. mai 2016 – Protokoll fra styremøte 2016-05

 

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2. juni 2016: Signert protokoll ordinær GF Nye Veier 2016(1293080)
– Vedlegg 1: Lederlønnserklæring: LederlønnserklæringNYEVEIER2016_ren(1293083)
– Vedlegg 2: Fullmakt ordinær GF: Fullmakt ordinær GF Nye Veier 2016(1293082)

 

ÅRSBERETNINGER:

Styrets årsberetning 2015: Styrets årsberetning 2015

Årsregnskap 2015: Årsregnskap 2015

Revisors beretning: Revisors beretning 2015

KONFERANSER / EVENTS

Leverandørdag, 14. juni 2016

Nye Veier AS ønsker velkommen til Leverandørdag på Radisson Blue Airport Hotell på Gardermoen 14. juni 2016.

Se programmet og meld deg på ved å trykke her.

Leverandørdag, 17. februar 2016

Veiselskapet Nye Veier AS ønsker velkommen til Leverandørdagen på Park Inn hotell, Gardermoen den 17. februar 2016.

Les mer om dagen og last ned presentasjonene ved å trykke her.

Alle spørsmål vedrørende konkurransen må stilles i vårt konkurransegjennomføringsverktøy. Dette får dere tilgang til via kunngjøringene i Doffin/TED.

Supplier Conference,14 June 2016

Nye Veier AS would like to welcome you to the Supplier Conference at Radisson Blue Airport Hotel at Gardermoen on 14 June 2016.

Read more about the conference and sign up at this page.

Supplier Conference, 17th of February 2016

Welcome to Nye Veier’s Supplier Conference at the Park Inn Hotel, Oslo, Gardermoen on the 17th of February 2016.

Read more about the conference, and download the presentations on this page.

All questions regarding the qualification and tender offer is done through our procurement tool via Doffin / TED.

KARRIERE

Nye Veier AS er et relativt lite selskap med et stort ansvar – de neste 20 årene skal Nye Veier AS investere over 130 milliarder på samferdsel i Norge. I vår gjennomføringsmodell vil vi primært anvende totalentrepriser. For å lykkes med dette setter vi oss opp som en slank og effektiv byggherre organisasjon med hovedkontor i Kristiansand. For å nå målet om helhetlig og kostnadseffektiv planlegging, utbygging og drift & vedlikehold av trafikksikre hovedveier ser Nye Veier AS etter nytenkende, energiske og smarte hoder. Vi rekrutterer ledere og fagpersonell på tvers av bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere, andre i privat og offentlig virksomhet. Vi skal utvikle vår egen bedriftskultur hvor vi drar nytte av den kompetanse og erfaring som ansatte fra de ulike bransjene har med seg.

Nye Veier AS har som policy å tilby markedsbasert lønn, uten å være lønnsledende. Utover lønn så tilbyr vi betingelser som er vanlige i norsk arbeidsliv for øvrig, slik som obligatorisk tjenestepensjon (OTP), personalforsikringer og fleksibel arbeidstid.


Mer informasjon om de enkelte stillinger og funksjoner finner du her:
www.visindi.no og www.experis.no

Det er også mulig å sende en generell søknad til oss,- benytt da karriere@nyeveier.no

KONTAKT OSS

Organisasjonsnummer:
915 488 099

Navn/foretaksnavn:
NYE VEIER AS

Adresse:
Tangen 76
4608 Kristiansand

Fakturaadresse:
Nye Veier AS
Tangen 76
4608 Kristiansand
Telefon:
+47 479 72 727

Administrerende direktør:
Ingrid Dahl Hovland

Teknologi og utbyggingsdirektør:
Anette Aanesland

Direktør for kontrakt og anskaffelser:
Bjørn Børseth

Direktør for planprosesser og samfunnskontakt:
Finn Aasmund Hobbesland

Finansdirektør:
Nils Ravnaas

Direktør for HSEQ:
Lena Helene Dalen

HR sjef:
Asbjørn N. Aadnevig

Administrativ leder:
Anita Langerak Mosfjell

 

Alle spørsmål relatert til de enkelte konkurransene må stilles via vårt konkurransegjennomføringsverktøy. Dette får dere tilgang til via kunngjøringene i Doffin/TED.

Sist oppdatert: juni 30, 2016