VELKOMMEN TIL
NYE VEIER AS

NyeVeier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. NyeVeier vil være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

AKTUELT

KONTAKT OSS

Organisasjonsnummer:
915 488 099

Navn/foretaksnavn:
NYE VEIER AS

Adresse:
Tangen 76
4608 Kristiansand

Fakturaadresse:
Nye Veier AS
Tangen 76
4608 Kristiansand
Telefon:
+47 479 72 727

Administrerende direktør:
Ingrid Dahl Hovland

Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi:
Anette Aanesland

Direktør for kontrakt og anskaffelser:
Bjørn Børseth

Direktør for planprosesser og samfunnskontakt:
Finn-Aasmund Hobbesland

Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring:
Nils Ravnaas

Direktør for HSEQ:
Lena Helene Dalen

HR sjef:
Asbjørn N. Aadnevig

Administrativ leder:
Anita Langerak Mosfjell

 

NyeVeier sin hjemmeside er under utvikling, og det vil i den forbindelse også komme en søkbar offentlig journal. Frem til denne er på plass, er offentlig journal tilgjengelig på forespørsel. Ta kontakt på post@nyeveier.no. Henvendelser blir besvart fortløpende.

 

Alle spørsmål relatert til de enkelte konkurransene må stilles via vårt konkurransegjennomføringsverktøy. Dette får dere tilgang til via kunngjøringene i Doffin/TED.

Sist oppdatert: september 13, 2016