E18

Det pågår planprosesser og utbyggingen av ny E18 Rugtvedt-Langangen har startet opp. EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør for utbygging av ny E18 Rugtvedt-Langangen. Forslag til reguleringsplan for E18 Preståsen-Kjørholt er lagt ut til offentlig ettersyn og høring med frist for innspill 10. desember 2021. Forslaget til reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble har vært til offentlig ettersyn og høring. Det er besluttet å igangsette et arbeid for å utrede mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Dette skal utredes som et alternativ til det eksisterende forslaget til reguleringsplan. Som følge av dette vil det gå noe tid før arbeidet med reguleringsplanen for E18 Tvedestrand-Bamble blir sluttført.

Kontaktinfo

Nyheter

Filmer fra prosjektet

Her finner du videoer og dronefilmer fra prosjektene som er i gang i E18-utbyggingsområdet.