E136 Dombås–Vestnes

Strekningen E136 mellom Ålesund og Dombås er det viktigste veisambandet mellom det sentrale østlandsområdet og Nord-Vestlandet og blir ofte kalt “eksportvegen”. Store deler av strekningen har dårlig veistandard med krappe svinger, smal vei og mange kryss og avkjørsler. Deler av strekningen er også rasutsatt. Det er trafikale problemer knyttet til stigning oppover Romsdalen, og til vinterdrift i snøtungt område rundt Bjorli. Det legges opp til gjennomføring av strekningsvise utbedringer: Stuguflåten-Raudstøl der det foreligger godkjent reguleringsplan, Flatmark-Monge-Marstein der det skal utarbeides reguleringsplan, Veblungsnes der det skal utarbeides reguleringsplan. I tillegg inneholder porteføljen punktvise utbedringer og trafikksikkerhetstiltak i Innfjorden, Måndalen og ved Hjelviktunnelen.

Kontaktinfo