Grunnundersøkelser - start i uke 15 - Flatmark–Monge–Marstein

Arbeidet med grunnundersøkelser på strekningen Flatmark–Monge–Marstein starter denne uken (uke 15). Det vil pågå i ca. 3 – 4 uker.​

Det er i forbindelse med vurdering av ulike vegtraseer det er behov for grunnundersøkelser for å innhente informasjon om grunnforhold, type løsmasser og stabiliteten til massene.    ​

Grunnundersøkelsene vil foregå i utmark, langs elva og langs E136. Ved undersøkelser langs E136 kan det forekomme dirigering av trafikk.  

Bilder