Reisetid veistrekning

0
0
0
0
0

E6 Innlandet

Nye Veier bygger 86 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200 000 innbyggere. Første delstrekning på 12 kilometer fra Kolomoen til Kåterud sør for Hamar ble åpnet 8. oktober 2019. Andre delstrekning mellom Kåterud og Brumunddal (18 km) ble åpnet 1. juli 2020 og i desember 2020 åpnet nye 13 km mellom Brumunddal og Moelv. E6-prosjektene Moelv – Lillehammer - Øyer (43 km) og Øyer – Otta (90 km) er under planlegging.

Kontaktinfo
 • E6 Kolomoen – Moelv

  Vangsvegen 73, 2317 Hamar

 • E6 Moelv – Øyer

  Kirkegata 72, 2609 Lillehammer

 • E6 Øyer – Otta

  Kirkegata 72, 2609 Lillehammer

 • E-post

  post@nyeveier.no

 • Telefon sentralbord

  +47 479 72 727

E6 Kolomoen – Øyer bygger sammen Innlandet

86
km
110
km/t
4
felt
20
min redusert reisetid

Nyheter

Filmer fra prosjektet