Reisetid veistrekning

0
0
0
0
0

E6 Innlandet

Nye Veier bygger 86 km firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Veiprosjektet knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200 000 innbyggere. Første delstrekning på 12 kilometer fra Kolomoen til Kåterud sør for Hamar er åpnet. Kåterud – Moelv åpner i 2020. Prosjektet Moelv – Lillehammer - Øyer er under planlegging. Nye Veier har også fått ansvaret for strekningene E6 Øyer – Otta (90 km) og E16 Kløfta – Kongsvinger (60 km).

Kontaktinfo
 • E6 Kolomoen – Moelv

  Vangsvegen 73, 2317 Hamar

 • E6 Moelv – Øyer

  Vangsvegen 73, 2317 Hamar

 • E6 Øyer – Otta

  Vangsvegen 73, 2317 Hamar

 • E-post

  post@nyeveier.no

 • Telefon sentralbord

  +47 479 72 727

E6 Kolomoen – Øyer bygger sammen Innlandet

87
km
110
km/t
4
felt
20
min redusert reisetid

Nyheter

Filmer fra prosjektet