Reisetid veistrekning

0
0
0
0
0

E6 Innlandet

Nye Veier skal bygge, drifte og vedlikeholde flere veistrekninger fra Kolomoen til Otta på Innlandet. Veiprosjektene skal sammen sørge for økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet, i tillegg til å knytte landet tettere sammen. Vi har også ansvaret for flere andre strekninger i regionen.

Kontaktinfo

Utbygging og oppgradering av veier er viktig for Innlandet

400 km
Bedre trafikksikkerhet, økt fremkommelighet og redusert reisetid

Nyheter

Filmer fra prosjektet