E6 Moelv - Roterud

Planprogrammet for bygging av ny E6 mellom Moelv og Roterud i Innlandet ble fastsatt av Gjøvik og Ringssaker kommune i februar 2023, og Nye Veier kan nå starte arbeidet med å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo