Reisetid veistrekning

0
0
0
0
0

E39

Nye Veier har ansvar for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av ny E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 200 kilometer. Ny E39 vil bli en trafikksikker vei med reduksjon i antall ulykker og vesentlig kortere reisetid. Den nye veien vil knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked. E39 Mandal øst - Mandal by åpnet desember 2021. Ny E39 Kristiansand vest - Mandal øst åpnet 9. desember 2022. Det pågår utbygging strekningen E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest. Planlagt åpning er sommeren 2025.

Kontaktinfo
 • E39 Eigersund - Bue

  E39 Forus, Kanalsletta 2, 4033 Stavanger

 • E39 Mandal øst – Mandal by

  Svanedamsveien 10, 4621 Kristiansand

 • E39 Kristiansand vest – Mandal øst

  Svanedamsveien 10, 4621 Kristiansand

 • E-post

  post@nyeveier.no

 • Telefon sentralbord

  +47 479 72 727

170
km
1,5
time reisetid
58
milliarder i investeringer

Nyheter

Filmer fra prosjektet