Offentlig postjournal

Nye Veier er underlagt offentleglovas bestemmelser om dokumentoffentlighet. I Nye Veier sin nettbaserte offentlig journal kan interesserte søke i journal-opplysninger om brev og dokumenter som er sendt til eller fra virksomheten.

Kopi av dokumentene det ønskes innsyn i bestilles direkte fra den enkelte journalpost. Om det ønskes innsyn i flere saker samtidig, må det skrives dokumentreferanse på alle dokumenter. Deretter blir bestillingen behandlet som et innsynskrav med kortest mulig svarfrist. Den enkelte dagjournal er tilgjengelig i seks måneder etter publisering, deretter blir den fjernet fra Nye Veier sin hjemmeside.

Ta kontakt med arkiv under dersom du ønsker innsyn i journalopplysninger som går lenger tilbake i tid.