E6 Otta – Dombås

Strekningen ble flyttet til Nye Veier i Nasjonal transportplan 2022 – 2033.

Kontaktinfo