Utbyggingen av E6 Roterud – Storhove ett skritt nærmere

Reguleringsplanen for E6 mellom Roterud og Storhove er nå endelig vedtatt både i Lillehammer og Gjøvik kommune.

Gjennom meklingen har Nye Veier og kommunene blant annet blitt enige om bruløsning i stedet for kulvert på Hovemoen industriområde på Lillehammer, og løsninger knyttet til gang- og sykkelveier, samt utbedring av fire bussholdeplasser på Gjøvik.

Vedtakene kom i kommunestyremøte på Gjøvik 1. desember og på Lillehammer 24. november.

 - Nå er vi et viktig skritt videre på veien mot byggestart. Jeg vil gjerne få skryte litt av kommunene, dialogen med dem har vært både god og løsningsorientert, forteller Nye Veiers prosjektsjef for E6 Roterud – Storhove, Kåre Nordsjø.

Bygging i Lågendeltaet

Det som gjenstår nå er at Miljødirektoratet får avklart klagen på dispensasjon for bygging i Lågendeltaet. Dispensasjonen ble gitt for ett år siden, men Naturvernforbundet klaget på vedtaket.

 - Vi føler oss trygge på at vi har funnet en god løsning for å bygge i et sårbart område. Signalene vi har fått fra Miljødirektoratet er at avgjørelsen kommer i første halvdel av desember i år, sier prosjektsjef Kåre Nordsjø.

Brua er 540 meter lang og 19 meter bred og skal bygges over Lågen ved Hovemoen, rett nord for Lillehammer by.

Bilder