E136 Flatmark–Monge–Marstein

Nye Veier har overtatt ansvaret for reguleringsplanarbeidet på strekningen, og har startet arbeidet med å gå gjennom det foreliggende reguleringsplanforslaget som er utarbeidet av Statens vegvesen. Store deler av strekningen har dårlig veistandard og er delvis rasutsatt. Samtidig går veien gjennom et nasjonalt landskapsvernområde og berører arealer med store nasjonale, regionale og lokale verdier.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo